Człowiek i kamień

 

CZŁOWIEK I KAMIEŃ

Badania geologiczne w perspektywie archeologii

Poznań 15.03.2019

——————————————————————————————————————————————————————————————–

Pracownicy Zakładu Geologii Dynamicznej i Regionalnej Instytutu Geologii UAM w Poznaniu

serdecznie zapraszają do udziału w konferencji o charakterze naukowo-jubileuszowym

z okazji 50-lecia pracy naukowej Prof. dr. hab. Janusza Skoczylasa.

 

 

UWAGA!!! KOREKTA PROGRAMU. Prosimy zapoznać się ze zmianami.

 

 

Honorowy patronat:

JM Rektor UAM

Prof. dr hab. Andrzej Lesicki

Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

Prof. dr hab. Leszek Kasprzak

 

 

Patronat medialny:                                                                           Sponsor: